Legal & Copyright

Legal:

Joh. Mourik & Co. Holding B.V. kan niet instaan voor de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens, omdat Joh. Mourik & Co. Holding B.V. niet weet met welk doel deze website wordt bezocht en ook niet weet waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken. Joh. Mourik & Co. Holding B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website weergegeven gegevens. Gegevens van gebruikers, die door de gebruikers op deze website worden geplaatst, zullen door Joh. Mourik & Co. Holding B.V. zorgvuldig en in overeenstemming met de privacyverklaring worden behandeld en beveiligd. Joh. Mourik & Co. Holding B.V. kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ontvreemding van dergelijke gegevens door derden door het omzeilen van de aanwezige beveiligingen of door het aftappen van communicatiestromen.

Copyright:

Joh. Mourik & Co. Holding B.V. stelt deze website onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar.

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten
Deze website bevat een aantal elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Joh. Mourik & Co. Holding B.V. en van derden rusten, zoals tekeningen, foto's, teksten en de vormgeving van de pagina's in het algemeen. Ter bescherming van de belangen van Mourik en die van derden gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

  • Het is niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiĆ«ren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiĆ«nte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
  • Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar deze website, mits naar de hoofdpagina (www.mourik.com) wordt gelinkt. Mourik behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van haar website.
  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zodanig in te richten dat een internetgebruiker de website in een frame te zien krijgt van een internetpagina van derden.

Fair use
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is tevens niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Links naar websites van derden Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die buiten het www.mourik.com-domein liggen. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Joh. Mourik & Co. Holding B.V. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

footer

Contact opnemen

Hier kunt u contact met ons opnemen >>>

Foto's

Bekijk hier al onze foto's >>>

Online koeladvies

Klik hier voor online koeladvies >>>

Vier specialisaties

Dit zijn onze 4 specialisaties >>>